Olet täällä

Verkoston jäsenet

Harvinaiset-verkoston toiminnassa mukana olevat yhteisöt ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka edustavat tai tuottavat palveluita harvinaisiin sairaus- tai vammaryhmiin kuuluville ihmisille. Harvinaiset sairaus- ja vammaryhmät on huomioitu verkoston jäsenyhteisöissä omina yksikköinä ja toimintoina. Palvelut vaihtelevat jäsenyhteisöjen omien tavoitteiden mukaan ja täydentävät jokaisen yhteisön yleisiä palveluita. Verkoston jäsenjärjestöissä on edustettuina useita harvinaisia sairaus- ja vammaryhmiä.

Harvinaiset-verkoston jäsenyhteisöt