Olet täällä

Kokemustoimintaverkosto ja Harvinaiset-verkosto M/S Soste -risteilyllä 4.10.

Kokemustiedosta asiantuntijuutta - miten kokemustieto saadaan tuotua ammattilaistiedon rinnalle.

Kokemuksia verkostotapaamisessa.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kokemustieto on tärkeä osa asiantuntijuutta ja tuo esille laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien näkökulmia. Harvinaissairauksissa kokemustiedon merkitys korostuu, kun lääketieteellistä tietoa ei aina ole saatavilla. Järjestöissä tehdään tärkeää työtä kokemustiedon keräämisessä ja verkostot auttavat tiedon levityksessä.

Kokemustoimintaverkosto ja Harvinaiset-verkosto järjestivät M/S Soste -risteilyllä 4.10.2016 kaikille avoimen verkostotapaamisen, jossa pohdittiin, miten kokemustieto saadaan tuotua vahvemmin ammattilaistiedon rinnalle. Tapaamisessa kuultiin molempien verkostojen lyhyt esittely sekä sosiaali-ja terveysministeri Pirkko Mattilan videotervehdys. Ministeri toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen toimenpide 1:n alla olevan ”Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin” tavoitteista, sote-uudistuksen etenemisestä sekä asiakkaan äänen kuulemisesta uudistuksen etenemisprosessissa.

Tapaamisen osallistujilta kysyttiin mielipiteitä kokemustiedon hyödyntämisestä värikoodattujen äänestyslippujen avulla sekä käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten kokemustieto saadaan näkyväksi ja minkälaista yhteistyötä tai keskinäistä koordinointia tarvitaan, jotta laajempaa yhteistyötä saadaan edistettyä.

Osallistujat olivat sitä mieltä, että julkinen sektori tulisi saada laajemmin mukaan yhteistyöhön, jotta laadukkaan ja yhtenäisen kokemustoimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen onnistuisi. Kovin vahvaa uskoa Sote-uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomiin parannuksiin ei ainakaan vielä löydy. Samalla pohdittiin, että kokemustiedon arvostus ja yhteistyötä varten kehitettävien toimintamalliehdotuksien pitäisi lähteä järjestöistä, joilla on jo tietoa ja ymmärrystä aiheesta. Kokemustoiminnan kohdalla nähtiin tarvetta uudistumiseen ja palvelumuotoiluunkin, mistä johtuen järjestöjen toivottiinkin ottavan selkeästi roolinsa Sote-uudistuksessa. Hyvä toimintamalli ratkaisisi paljon.

Kokemustoimijat itse haluaisivat jakaa asiantuntemustaan yleisemmällä yhteiskunnallisella tasolla ja nykyistä laajemmalle kuulijakunnalle. Kokemustiedosta hyötyvinä ammattiryhminä mainittiin mm. poliisit, taksikuskit ja ensihoitajat. Yhteistyön edistämisen avaimiksi kokemusasiantuntijatoimintaa toteuttavien tai kehittävien toimijoiden kanssa nähtiin etenkin hyvien käytäntöjen jakaminen ja kentän tilanteesta ajantasainen tiedotus. Myös kokemustiedosta viestiminen sekä sen markkinointi olisivat oivia yhteistyön kohtia. Tieto hyvistä kokemuksista alueilla ja onnistumisista kohderyhmien tavoittamisessa kannattaakin laittaa yleiseen jakoon.

Työpajan materiaalit:
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan videotervehdys
Kokemustoimintaverkosto pähkinänkuoressa (PDF)
Kokemustiedon merkitys harvinaisten sairauksien kohdalla (PDF)
Verkostotapaamisen äänestysaiheet (PDF)