Olet täällä

Harvinaista elämää – tarinoita harvinaissairaiden arjesta

Kun harvinainen sairaus todetaan, ei tietoa sen vaikutuksista elämään ole välttämättä sen enempää harvinaissairaalla ja läheisillä kuin hoitavalla lääkärilläkään. Ajan mittaan harvinaissairaalle kertyy kokemustietoa sairaudestaan. Tätä kokemustietoa on koottu Harvinaiset-verkoston julkaisemaan kirjaan Harvinaista elämää.

Lääkärin ilmeestä näki, että kaikki ei ollut mennyt odotetusti.

***

Päässä risteili kaoottisia ajatuksia: Tuleeko minusta nyt invalidi?
Mitä invalidit tekevät ja missä he ovat?

Harvinaista elämää antaa puheenvuoron harvinaissairaille ja heidän läheisilleen. Vaikka diagnoosit taustalla ovat erilaisia, kokemus harvinaisuudesta yhdistää. Myös harvinaistyötä tekevät järjestöt kohtaavat yhteisiä haasteita. Verkostona järjestöt pystyvät jakamaan asiantuntemustaan tehokkaammin.

Oli hienoa jakaa kokemuksia ja huomata,
etten ollutkaan ainoa kaltaiseni maailmassa.

***

Jos itse ei koe tarvetta vammansa peittelemiseen,
muutkin voivat suhtautua siihen luontevammin.

Harvinaiset sairaudet ja vammat ovat ilmenemismuodoltaan ja vakavuudeltaan hyvin moninaisia, ja niiden vaikutus elämään on merkittävä. Harvinaista elämää elää Suomessa noin 300 000 ihmistä läheisineen. Harvinaiset-verkostoon kuuluu 17 harvinaistyötä tekevää järjestöä ja säätiötä.

Kun sairaus ei näy päälle,
invaparkkiruudun käyttäminen voi herättää närää.

***

En koe, että elämäni on vaikeaa.
Jotkut asiat vain hoidan eri tavoin kuin muut.

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestöpoliittisissa linjauksissa järjestöjen keskeisimmäksi tehtäväksi määritellään muun muassa kokemuksellisen tiedon välittäminen. Harvinaiset-verkosto on toiminut jo 20 vuotta yli järjestö- ja diagnoosirajojen, jotta pienten ja harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien ääni nousisi kuuluviin niin arjen tukimuodoista kuin valtakunnallisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Kun alusta selviää, selviää paljosta.

Harvinaista elämää on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.harvinaiset.fi/harvinaista-elamaa. Julkaisua voi tilata maksutta yhden kappaleen lähettämällä yhteystiedot osoitteeseen harvinaiset (at) harvinaiset.fi.

Sitaatit ovat otteita kirjan tarinoista.

Kirjan on toimittanut Anu Kylvén sekä Harvinaiset-verkoston toimituskunta (Sanna Kalmari, Heli Parjanen, Kati Saari ja Päivi Vataja). Graafinen suunnittelu ja taitto Kati Kinnunen / Graa.