Olet täällä

Suomen PANS/PANDAS ry

Suomen PANS/PANDAS ry on syyskuussa 2015 perustettu voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

  • lisätä tietoisuutta PANS/PANDAS-sairaudesta Suomessa
  • tukea PANSia/PANDASia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään sekä muita joita sairaus tavalla tai toisella koskettaa
  • luoda edellytyksiä sairauden entistä paremmalle diagnosoinnille ja hoidolle Suomessa

Lue lisää kotisivuilta: https://panspandas.wordpress.com/