Olet täällä

ALS-tutkimuksen tuki ry

ALS-tutkimuksen tuki ry. pyrkii kaikin keinoin vauhdittamaan suomalaisten ALS-potilaiden pääsyä hoidon piiriin. Tämä tapahtuu kahta pääreittiä pitkin: toimimalla kotimaisen ALS-tutkimuksen tukena pyrkimällä löytämään uusia tutkimusmahdollisuuksia ja auttamalla tutkimuksen tekijöiden keskinäisessä koordinoinnissa, sekä pyrkimällä luomaan suomalaisille ALS-potilaille mahdollisuuksia päästä osallistumaan kansainvälisiin lääkekokeisiin. Lisäksi yhdistys ylläpitää ALS-potilaiden ja heidän omaistensa vertaistuen kanavaksi tarkoitettua keskustelufoorumia. (Lähde: ALS-tutkimuksen tuki ry:n kotisivut).

Yhdistyksen kotisivut:

http://alstuttu.org/yhdistys/index.php